Váš problém, je pre nás výzva

Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomôžu vyriešiť Váš problém. Sme tím odborníkov z rôznych oblastí života, ktorí nájdu riešenie aj pre ten Váš problém

Naši klienti nám dôverujú

lebo vedia, že nikdy nevzdávame žiadny problém a dovtedy hľadáme riešenie, kým ho nenájdeme. Riadime sa heslom „nie sú nemožné veci, len neschopní ľudia“, ale nebudeme sa chváliť, za nás hovoria naše úspechy a Vaša spokojnosť.

0 +
rokov skúseností
0 +
prípadov
0 +
Klientov
0 %
úspešnosť

Staňte sa našim klientom aj Vy

Profitujte z nášho vzdelania, našich skúseností, našich kontaktov a riešenie problémov prenechajte na nás

Pre Vás je to problém, pre nás je to výzva

Hlavné oblasti našej činnosti

pre viac informácii kliknite na fotku

AboutPage-Img_2.jpg

Konzultácie v oblasti práva

Konzultácie v rôznych oblastiach verejného aj súkromného práva, analýza problému, prštudovanie písluľnej legislatívy a judikátov

GDPR General Data Protection Regulation for European Union concept, security of personal information and identity on internet

Poradenstvo a príprava dokumentácie GDPR

Konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, príprava dokumentácie, aplikácia v praxi, zabezpečenie školenia a kontinuálneho vzdelávania v oblasti

legalmanya-services

Príprava písomností, rôznych podaní a dokumentov

Pripravíme vám listiny, žiadosti na rôzne úrady samosprávy, štátnej správy, rôzne podania na súdy a iné orgány štátu, odvolanie proti rôznym rozhodnutiam

legalmanya-cybersecurity

Poradenstvo a príprava dokumentácie kybernetickej bezpečnosti

Konzultácie a poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, príprava dokumentácie, aplikácia v praxi, zabezpečenie školenia a kontinuálneho vzdelávania v oblasti

legalmanya-troublesolving

Troublesolving

Komplexná služba, ktorá spočíva v detegovaní problému, analýze problému a hľadaní optimálneho riešenia s profesionálmi z ostatných odborov a oblastí života. Služba je určená najmä pre podnikateľov, ale ponúkame ju aj občanom.

legalmanya-hungary

Sprostredkovanie obchodu a služieb z Maďarska

Chcete obchodovať s Maďarskom, alebo niečo dovážať, vyvážať, ale bráni tomu jazyková bariéra? ponúkame vásprostredkovanie obchodu a služieb, preklad

Budeme Vás sprevádzať na Vašej ceste riešenia problémov

Život prináša rôzne situácie, niekedy príjemné a niekedy nepríjemné. Tie príjemné prežite v spoločnosti svojich najbližších a s tými nepríjemnými sa obráťte na nás. Sme tím odborníkov z rôznych oblastí života od právnika, cez personalistu až po strážnika, Našim jediným cieľom je vyriešenie Vášho problému a Vaša spokojnosť. Stoja za nami roky skúsenosti v štátnej aj v súkromnej sfére, vzdelanie a húževnatosť, ktoré sú predpokladom vyriešenia aj Vášho problému.