Váš problém, je pre nás výzva

Ponúkame širokú škálu služieb, ktoré pomôžu vyriešiť Váš problém. Sme tím odborníkov z rôznych oblastí života, ktorí nájdu riešenie aj pre ten Váš problém

Naši klienti nám dôverujú

Vďaka dôvere našich klientov sme vybudovali skvelý tím odborníkov, pre ktorích neexistujú prekážky, len riešenia. Riadime sa heslom „nie sú nemožné veci, len neschopní ľudia“, ale nebudeme sa chváliť, za nás hovoria naše úspechy a Vaša spokojnosť.

0 +
rokov skúseností
0 +
prípadov
0 +
Klientov
0 %
úspešnosť

Staňte sa našim klientom aj Vy

Profitujte z nášho vzdelania, našich skúseností, našich kontaktov a riešenie problémov prenechajte na nás

Pre Vás je to problém, pre nás je to výzva

Hlavné oblasti našej činnosti

pre viac informácii kliknite na fotku

AboutPage-Img_2.jpg

Konzultácie v oblasti práva

Konzultácie v rôznych oblastiach verejného aj súkromného práva, analýza problému, prštudovanie písluľnej legislatívy a judikátov

GDPR General Data Protection Regulation for European Union concept, security of personal information and identity on internet

Poradenstvo a príprava dokumentácie GDPR

Konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, príprava dokumentácie, aplikácia v praxi, zabezpečenie školenia a kontinuálneho vzdelávania v oblasti

legalmanya-services

Príprava písomností, rôznych podaní a dokumentov

Pripravíme vám listiny, žiadosti na rôzne úrady samosprávy, štátnej správy, rôzne podania na súdy a iné orgány štátu, odvolanie proti rôznym rozhodnutiam

legalmanya-cybersecurity

Poradenstvo a príprava dokumentácie kybernetickej bezpečnosti

Konzultácie a poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, príprava dokumentácie, aplikácia v praxi, zabezpečenie školenia a kontinuálneho vzdelávania v oblasti

legalmanya-troublesolving

Troublesolving

Komplexná služba, ktorá spočíva v detegovaní problému, analýze problému a hľadaní optimálneho riešenia s profesionálmi z ostatných odborov a oblastí života. Služba je určená najmä pre podnikateľov, ale ponúkame ju aj občanom.

legalmanya-hungary

Sprostredkovanie obchodu a služieb z Maďarska

Chcete obchodovať s Maďarskom, alebo niečo dovážať, vyvážať, ale bráni tomu jazyková bariéra? ponúkame vásprostredkovanie obchodu a služieb, preklad

Budeme Vás sprevádzať na Vašej ceste riešenia problémov

Život prináša rôzne situácie, niekedy príjemné a niekedy nepríjemné. Tie príjemné prežite v spoločnosti svojich najbližších a s tými nepríjemnými sa obráťte na nás. Sme tím odborníkov z rôznych oblastí života od právnika, cez personalistu až po strážnika, Našim jediným cieľom je vyriešenie Vášho problému a Vaša spokojnosť. Stoja za nami roky skúsenosti v štátnej aj v súkromnej sfére, vzdelanie a húževnatosť, ktoré sú predpokladom vyriešenia aj Vášho problému.