Založenie obchodných a iných spoločností, zmeny v
Obchodnom a živnostenskom registri a iné.

Zakladáme rôzne spoločnosti, ktoré následne prevádzame do vášho vlastníctva formou prevodu obchodného podielu. 

 

Väčšinou sa jedná o spoločnosti s ručením obmedzeným, ale máme skúsenosti aj so zakladaním neziskových organizácií (n.o.) a inými formami spoločností.

 

V rámci týchto služieb rôzne spoločnosti aj odkupujeme, predávame, alebo sprostredkujeme predaj.

 

Pomocou našich partnerov ponúkame zakladanie, kúpu a predaj obchodných podielov spoločnosti aj v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku.

 

Ak si chcete spoločnosť založiť vlastnými silami, pripravíme vám všetky potrebné podklady na založenie spoločnosti, ako sú napr. Spoločenská zmluva, Zakladacia listina, podpisový vzor, rôzne typy prehlásení a pod.

 

Chcete rozšíriť, alebo zúžiť okruh činností? Zmeny v živnostenskom registri? Obráťte sa na nás s dôverou

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.

100
V procese založenia
100
Sprostredkované
100
Založené
100
Predané

Nezisková organizácia - n.o.

100
V procese založenia
100
Sprostredkované
100
Založené
100
Predané