legalmanya-hungarian-language-teaching

Vyučovanie, doučovanie maďarského jazyka

V rámci vzdelávacej činnosti vám ponúkame vyučovanie a doučovanie maďarského jazyka formou troch druhov jazykových kurzov a to:

 1. štandardný jazykový kurz
 2. intenzívny jazykový kurz
 3. individuálny jazykový kurz
 4. jazykový kurz pre deti
 

Jazykové kurzy vedie a na kvalitu vyučovania dozerá mentor JUDr. Ing. Mgr. Zsolt Mánya, PhD., MHA, dlhoročný oficiálny tlmočník Ministerstva spravodlivosti SR pre jazykovú kombináciu maďarský a slovenský jazyk. 

Ďalšími lektormi sú osoby s dostatočnou odbornou pripravenosťou, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami v používaní maďarského jazyka ako aj skúsenosťami vo vyučovaní cudzieho jazyka. 

Vyučovanie je kombináciou prezenčnej a dištančnej formy, pričom pri dištančnej forme využívame rôzne edukačné videá, online hodiny, online testy na preverenie vášho progresu, avšak považujeme za dôležité aj osobné stretnutia a preto nevynechávame prezenčnú formu vzdelávania, kde zoči voči preberieme niektoré látky a vyriešime vzniknuté problémy,

Pre učenia chtivých odvážlivcov mám dve správy:

 1. Maďarský jazyk je údajne veľmi ťažký a náročný jazyk na učenie sa, ale nevzdávajte to, lebo vyše 10 miliónov maďarov si to myslí o slovenčine 🙂
 2. Údajne čínska mandarínčina je ešte ťažší jazyk, napriek tomu ho denne používa pri komunikácii niekoľko miliónov ľudí.
 
Ak to všetko zhrnieme, z toho jasne vyplýva, že nie sú nemožné veci, len neschopní ľudia, inými slovami, ak sa budete chcieť naučiť maďarský jazyk, disponujete dostatočnou trpezlivosťou a vôľou, tak to určite zvládnete, ale ak vám chýba vôľa, alebo trpezlivosť, žiadny učiteľ vás nedokáže naučiť po maďarsky.


Položte si ešte otázku: Ak sa to naučilo vyše 10 miliónov maďarov, prečo by ste nezvládli vy?

Vzdelanie mentora v odbore maďarský jazyk

Maďarský jazyk používam prakticky od narodenia a okrem školského vzdelania v maďarčine, sa tomuto jazyku venujem aj v širšom kontexte. 

Pracujem ako oficiálny tlmočník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, tlmočím súdne, správne a policajné konania, ako aj obchodné stretnutia, odborné stretnutia a pod. vďaka čomu som nadobudol bohaté skúsenosti z rôznych oblastí života.

Vypracovávam rôzne preklady odbornej literatúry, niekedy aj úradných rozhodnutí, zároveň ako právnik publikujem aj v maďarskom jazyku.

Mám skúsenosti s vyučovaním a prednášaním na vysokých školách a odborných konferenciách, ktoré mi dávajú dobrý základ vysvetľovania špecifickej problematiky laikom, v tomto prípade ľuďom, ktorý neovládajú maďarský jazyk.

Používam individuálnu metodiku vyučovania jazyka, ktorá spočíva vo vysvetlení jazykových rozdielov a miesto „bifľovania“ sa slovíčok v aktívnom využívaní jazyka počas hodín frekventantmi, čiže miesto nezmyselného memorovania sa venujem vysvetleniu logiky poradia slov, koncoviek, štruktúry vety, čím vytváram správny základ na stavbu jazykových vedomostí.

V rámci zvýšenia kvality mojich jazykových vedomosti, zručností a schopností som sa vzdelával v maďarskom jazyku aj na prestížnej budapeštianskej univerzite ELTE, kde som svoje štúdium zavŕšil štátnou skúškou z maďarského jazyka (kópia nižšie).

Vzhľadom na moju edukáciu v jazyku maďarskom, bohatým skúsenostiam vo využívaní jazyka v rôznych oblastiach života a pedagogickým skúsenostiam som správnou voľbou pre učenie maďarského jazyka.

s úctou Zsolt Mánya

legalmanya-exam-hungarian-language

Ceny jazykových kurzov

Štandardný

jazykový kurzy
12 vyučovacia hodina
 • skupiny od 20 do 25 frekventantov
 • 2 vyučovania týždenne
 • prezenčné aj dištančné vzdelávanie
 • osobné konzultácie raz mesačne
 • všeobecná konverzácia
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
väčšia skupina

Intenzívny

jazykový kurz
15 vyučovacia hodina
 • malé skupiny od 5 do max. 10 frekventantov
 • 5-7 vyučovaní týždenne
 • prezenčné aj dištančné vzdelávanie
 • osobné konzultácie raz týždenne
 • všeobecná konverzácia
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
Malá skupina

Individuálny

jazykový kurz
25 vyučovacia hodina
 • jednotlivec
 • počet hodín na základe dohody
 • prezenčné aj dištančné vzdelávanie
 • osobné konzultácie na základe dohody
 • tematické zameranie
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
jednotlivec

Najbližší jazykový kurz

V súčasnosti nie je vypísaný žiadny termín jazykového kurzu

Do zahájenia ďalšieho jazykového kurzu zostáva

Dní
Hodín
Minút
Sekund