Sprostredkovanie tovaru a služieb
z a do
Maďarska

Základné informácie o Maďarsku

Hlavné mesto: Budapešť

Úradný jazyk: maďarčina

Obyvateľstvo: 10 000 000 obyvateľov

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: maďarský forint (HUF). Maďarsko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie eura.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

 

Obchod a hospodárstvo:

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Maďarska v roku 2022 boli priemysel (23,5 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,7 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 78 % maďarského vývozu (do Nemecka 28 %, do Rumunska, Slovenska, Rakúska a Talianska po 5 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 3 % maďarského vývozu smerujú do Spojených štátov a 3 % do Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 71 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 24 %, Rakúska 6 %, Poľska a Holandska po 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z Kórejskej republiky.

Daň z príjmov právnických osôb je 9% (najnižšia v EÚ) oproti 21% na Slovensku

Silné stránky Maďarska:

 • rýchly rozvoj e-commerce
 • elektronická komunikácia – osobná el. schránka
 • okamžitá registrácie k DPH

Slabé stránky:

 • legislatíva podpory podnikania a zahraničného kapitálu
 • vysoké vstupné náklady
 • kolísavý kurz HUF

Príležitosti:

 • demografický a kapitálovo stabilný trh
 • podpora podnikania
 • jednoduchší vstup na veľký trh v Rumunsku

Nevýhody:

 • silno konzervatívny prístup
 • vysoké pokuty obchodnej inšpekcie

Naše služby

V rámci týchto služieb našim klientom sprostredkujeme všetky dostupné služby a tovar z Maďarska na Slovensko, alebo naopak zo Slovenska do Maďarska.

Jedná sa o komplexnú službu, ktorá na základe dohody s klientom môže zahŕňať:

 • kúpa, predaj nehnuteľnosti v Maďarsku vrátane vybavenia povolenia na pobyt, odberu energií a pod.
 • kúpa predaj dopravného prostriedku a iných hnuteľných vecí
 • prieskum trhu 
 • vyhľadávanie konkrétneho tovaru, alebo služby
 • vyhľadávanie dodávateľa, alebo odberateľa služieb a tovaru všeobecne
 • vyhľadanie konkrétneho dodávateľa, alebo odberateľa tovaru, alebo služby
 • komplexný právny servis v Maďarsku i na Slovensku poskytovaný našou spoločnosťou, alebo partnerskou spoločnosťou v Maďarsku
 • založenie spoločnosti v Maďarsku (kft. zrt. rt…..) činnosť vykonávaná partnerským subjektom – právnikom
 • zabezpečenie účtovníka v Maďarsku
 • ďalšie úkony vyplývajúce z potrieb objednávateľa, alebo miestnej legislatívy a zákonov
 • počas celého konania, čiže od objednávky klientom až po samotné zrealizovanie sledovaného cieľa všetky rokovania tlmočí oficiálny tlmočník Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý zabezpečuje aj preklady dokumentov
 • poskytujeme aj následnú službu tlmočenia a prekladov z maďarského jazyka do slovenského jazyka a naopak
 • na základe žiadosti klienta môžeme zabezpečiť aj prepravu tovaru partnerskými dopravcami a partnerskou špedíciou
 • iné služby na základe dohody a podľa kapacitných možností našej spoločnosti

Dopyt služby