Revitalizácia a údržba webstránok

Webstránky sa stali veľmi dôležitou formou prezentácie spoločností, výrobkov, ale aj fyzických osôb. Sú veľmi obľúbené pre svoju dostupnosť, ktorej kladie obmedzenie len dostupnosť internetu, ktorú dnes ponúkajú už ku každému mobilnému zariadeniu, nehovoriac o stále sa rozširujúcej sieti poskytovateľov WIFI prístupov na sieť, ktoré sú často bezplatné.

Práve touto neobmedzenou dostupnosťou nabrali na význame webstránky, ktoré sú prezenčným prostriedkom a zároveň aj komunikačným prostriedkom ponúkajúcim tovar, služby, zábavu a čokoľvek.

Veľa spoločností týmito web sídlami spoločnosti aj disponujú, ale ak chcú zostať v zornom poli svojich potenciálnych klientov a zákazníkov, nestačí len webstránku mať, ale treba si získať pozornosť aj ďalších potenciálnych sledovateľov vášho webu neustálymi novinkami na webe, aby záujem o vašu spoločnosť neklesol.

Práve v tejto činnosti vám ponúkame pomocnú ruku, pokiaľ by to bolo nad naše možnosti, pomoc vám zabezpečíme pomocou našich partnerov.

Naše služby

Ponúkame vám služby revitalizácie vašej webstránky, ktoré služby dajú vašej stránke druhý dych a opäť pritiahnu záujem vašich potenciálnych klientov. Tieto služby sú kombinovateľné príspevkami na sociálnych sieťach, ktoré pritiahnu záujem vašich klientov zo sociálnych sieti na váš web a z vášho webu na vaše sociálne siete. 

Tieto služby najčastejšie pozostávajú z:

  • úvodné konzultácie vrátane vstupného testu kondície stránky,
  • odstránenia starých neaktuálnych údajov, doplnenie nových údajov,
  • doplnenie nových a aktuálnych fotografií, ktoré vhodnejšou formou vás budú prezentovať,
  • zmena dizajnu stránky,
  • zmena základných farieb, fontu písma,
  • implementácia dynamických prvkov a podobné zmeny, s cieľom udržať záujem o vašu stránku.
Samozrejme poskytujeme aj iné služby na základe dohody s klientom, ktoré presahujú spomínané služby s cieľom oživiť vašu prezentáciu na internete.
 
Revitalizácia a údržba sa týka najmä webstránok vytvorených na CMS typu WP (WordPress), alebo na online platformách ako Webnode a pod.
Iné platformy vám vieme zabezpečiť pomocou našich partnerov.

Kontaktujte nás