Príspevky na sociálne siete

Kto nie je na sociálnej sieti, ten neexistuje!

Často rezonuje táto veta v spoločnosti, aj keď si myslím, že nie je to celkom pravda, napriek tomu musíme uznať, že dnešná konzumná spoločnosť dáva prednosť rôznym sociálnym sieťam pred knihami, alebo inými zdrojmi informácií.

Samozrejme tiež nepodceňujem obrovskú silu sociálnych sietí ako prostriedku marketingu a prezentácie a preto ponúkam v rámci marketingových služieb aj vytváranie, plánovanie a uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach.

Niekedy správne vybraná fotka a k tomu adekvátny text na sociálnych sieťach dáva väčšiu popularitu ako riadková inzercia lokálnych novín.

Tieto príspevky a reklamy na sociálnych sieťach je možné presne zamerať na vašu cieľovú skupinu, či už z geografického, vekového, alebo iného hľadiska, čím vašu reklamu, váš príspevok dostane ten, pre koho je to určené, čím je oveľa vyššia aj úspešnosť takýchto reklám, pričom máte k dispozícii aj merateľné výsledky vašej reklamnej kampane, alebo príspevkov.

Ako to robíme?

Ako som to už uvádzal, sme tím odborníkov z rôznych odvetví života, rôznej odbornosti a rôznych skúseností, ktorí vynaložia maximálne úsilie pre váš úspech, ale vrátim sa k veci:

 • obdržíme vašu objednávku služieb a spoločne preberieme možnosti našej skupiny
 • následne rozoberieme  podľa vami zadaných kritérií typ reklamy, kampane, alebo jednorazového príspevku
 • vytvoríme niekoľko textov, z ktorých vyberieme ten najlepší
 • v grafickom programe upravím vzhľad príspevku, text, značky, odkazy…
 • z fotobánk vyberieme fotografiu, alebo fotografie, ktoré najviac korešpondujú s cieľom reklamy
 • ak ste nám dodali vlastné fotografie upravíme a použijeme ich
 • dostanete od nás finálny produkt na schválenie, ktorý buď uverejníte sám, alebo na základe pridelených prístupových práv ich budeme uverejňovať my
 • môžeme vám vytvoriť aj plánované uverejnenia, keď sa príspevky uverejnia vo vami stanovenom čase
 • vytvárame príspevky na všetky dostupné sociálne siete, najčastejšie však vytvárame príspevky na Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a pod.

Čo potrebujeme na zahájenie spolupráce?

Odpoveď je jednoduchá, vás, aby sme sa dohodli, či to bude:

 • jednorazový príspevok, termínované a kontinuálne príspevky formou reklamnej kampane, platené reklama
 • ktoré sociálne siete budeme používať a dizajn príspevkov
Keď si objasníme tieto záležitosti, spíšeme zmluvu, na základe ktorej budeme poskytovať naše služby. 
Následne nám umožníte prístup do profilu, kde máme uverejňovať podľa zmluvy príspevky. (Ak ešte nemáte profil, môžeme vám ho vytvoriť) a môže začať naša práca a zvyšovať popularita vašej spoločnosti.

Dopyt na uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach