legalmanya-zalozenie-spolocnosti

Príprava podaní a dokumentov

Každý človek má trošku iný prejav, či už písomný, alebo verbálny a niekedy tento prejav nemá dostatočnú kvalitu, alebo odbornosť, čo môže spôsobiť nezrozumiteľnosť písomnosti, alebo iného prejavu, inokedy chýbajú odborné názvy, alebo vhodná argumentácia, odôvodnenie.

 

 

Aby  ste predišli takýmto následným problémom a nedorozumeniam, s dôverou sa obráťte na nás a my s náležitou odbornou starostlivosťou pripravíme vaše dokumenty, písomnosti, ktoré chcete doručiť rôznym fyzickým osobám, právnickým osobám, organizáciám, orgánom štátu, alebo súdom. Za príplatok vám k písomnostiam môžeme pripraviť aj prezentáciu v rôznych formátoch ako doplnok písomného podkladu, alebo zabezpečíme doručenie písomnosti adresátovi.

 

 

Kategórie dokumentov a podaní podľa adresátov

Fyzické osoby

 • rôzne listy
 • dokumenty
 • výzvy
 • kúpne a iné zmluvy
 • iné dokumenty a písomnosti

Právnické osoby

 • rôzne listy 
 • žiadosti
 • výzvy
 • kúpne a iné zmluvy
 • iné dokumenty a písomnosti

Orgány štátu a samosprávy

 • listy 
 • bežná korešpondencia
 • žiadosti
 • výzvy
 • kúpne a iné zmluvy
 • vklady do katastra a iných registrov
 • odvolania proti rozhodnutiam orgánov štátu a samosprávy
 • iné dokumenty a písomnosti

Polícia, prokuratúra

 • listy 
 • bežná korešpondencia
 • výzvy
 • žiadosti
 • trestné oznámenie
 • priestupkové oznámenie
 • odvolania proti rozhodnutiam polície a prokuratúry
 • iné dokumenty a písomnosti

Súdy

 • listy
 • bežná korešpondencia
 • výzvy
 • žiadosti (rozvod, zverenie maloletých do osobnej, alebo striedavej starostlivosti a pod.)
 • žaloby
 • odvolania proti rozhodnutiam
 • iné dokumenty a písomnosti

Dokumenty a podania do a z Maďarska

 • listy
 • bežná korešpondencia
 • výzvy
 • žiadosti
 • trestné oznámenie
 • priestupkové oznámenie
 • odpovede na výzvy
 • odvolania proti rôznym rozhodnutiam
 • iné dokumenty a písomnosti