Služby študentom

Ak vás trápi bakalárka, diplomka, zber dát dotazníkmi, grafy, tak sa netrápte a obráťte sa na nás.

legalmanya-diplomka
Záverečné práce

Ponúkame vám odbornú pomoc pri písaní bakalárskych, diplomových a iných záverečných prác spojené s konzultáciou. , V prípade potreby vieme pomôcť s grafickou úpravou, automatický obsah, citácie zo zahraničných zdrojov a pod.

legalmanya-hungary
Doučovanie a preklady z a do maďarčiny

V rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti vám ponúkame doučovanie z maďarského jazyka, ako aj rôzne preklady odborných textov z maďarského jazyka, alebo do maďarského jazyka.

legalmanya-dotaznik
Pomoc vo výskumnej časti záverečnej práce

Pripravíme vám rôzne elektronické dotazníky, ankety, formuláre, samozrejme vrátane vyhodnotenia vykonaného výskumu, kde v excel tabuľkách vám odovzdáme došlé výsledky. Pokiaľ budete chcieť môžeme pripraviť aj grafy.

Chcete sa nás niečo opýtať? Neváhajte a opýtajte sa nás kedykoľvek a čokoľvek