legalmanya-sluzby-spolocnostiam

Služby spoločnostiam a organizáciám

pre platcov aj pre neplatcov DPH

Oblasť súkromné a verejné právo

legalmanya-pravo-konzultacie

Poskytneme vám konzultácie v rôznych odvetviach práva, pomôžeme vám predchádzať komplikáciám, alebo ak už nastali pomôžeme vám ich vyriešiť. Pri tejto činnosti využívame služieb aj externých odborníkov.

legalmanya-zalozenie-spolocnosti

Založíme vám obchodnú spoločnosť, NO,OZ a pod. prevedieme obchodný podiel, predáme, alebo kúpime spoločnosť, zmeny v obchodnom, živnostenskom registri, registráciu platcu DPH a iné.

legalmanya-gdpr

V oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) vám pripravíme dokumentáciu, zabezpečíme certifikovaného poverenca na ochranu osobných údajov (DPO), poradíme a pomôžeme vám nastaviť funkčnú ochranu osobných údajov a iné služby..

legalmanya-document

S náležitou odbornou starostlivosťou vám vypracujeme a vytlačíme rôzne typy a druhy odvolaní, návrhov, podaní a odborných textov pre orgány štátu, samosprávy, alebo iným právníckym a fyzickým osobám.

legalmanya-visa

Zamestnávate cudzincov? Poradíme v oblasti pracovných a iných víz, pomôžeme s ich vybavením. Zabezpečíme preklady dokumentov, termín lekárskej prehliadky, termín podania žiadosti a pod.

legalmanya-cybersecurity

Pripravíme a nastavíme kybernetickú bezpečnosť vo vašej spoločnosti, vypracujeme potrebnú dokumentáciu a pripravíme vás na audit kybernetickej bezpečnosti a iné služby v tejto oblasti.

Edukácia, vyučovanie, školenia

legalmanya-hungary

V rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti vyučujeme a doučujeme maďarský jazyk. Lektorom je multilingvista, ktorý je zároveň úradným tlmočníkom maďarského jazyka, publikuje v maďarskom aj v slovenskom jazyku.

legalmanya-gdpr

V oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) okrem prípravy dokumentácie a nastavenia procesov vám zabezpečíme sústavnú edukáciu v predmetnej oblasti, alebo aj jednorazové školenia z ochrany osobných údajov. .

legalmanya-cybersecurity

V tejto oblasti okrem základných služieb, ako je príprava spoločnosti na audit kybernetickej bezpečnosti, príprava dokumentácie a nastavenie procesov vám zabezpečíme sústavnú edukáciu v tejto oblasti, alebo aj jednorazové školenia.

Úradné preklady, tlmočenia, sprostredkovanie obchodu a služieb

legalmanya-hungary

Tlmočenie vykonáva tlmočník zapísaný do zoznamu tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR. Je možné simultánne aj konzekutívne tlmočenie, tlmočenie rôznych konferencií, ale aj úradných aktov.

legalmanya-hungary

Sprostredkujeme vám akékoľvek služby a obchod z Maďarska a do Maďarska. Zabezpečíme, prípravu obchodu a služieb a poskytujeme aj následný servis, styk s úradmi Maďarska a pod.

legalmanya-official-translate

Zabezpečíme vám úradné preklady z a do 36 jazykov sveta do a zo slovenského jazyka. Jedná sa o úradné preklady, ktoré sú akceptované všetkými štátnymi orgánmi, súdmi, orgánmi samosprávy.

Dizajn, webdizajn a sociálne siete

legalmanya-interior-design

Sťahuje sa vaša spoločnosť do nových priestorov, alebo by ste chceli vylepšiť pracovné prostredie? Na základe vašich očakávaní pripravíme návrh interiérov, kde sa funkčnosť bude spájať vizuálnym zážitkom v 3D vizualizácii.

legalmanya-social-media

Sociálne média sú silným magnetom pre pritiahnutie nových zákazníkov. Na základe vašich preferencií pripravíme a budeme uverejňovať príspevky na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram......)

legalmanya-webdesign

Na vašom webe sa nič nedeje? Ak máte webstránku v aplikácii Webnode, WordPress a pod. oživíme ju a podľa dohody budeme pridávať nové príspevky, aby ste udržali pozornosť vašich potenciálnych klientov.

Komplexné služby

legalmanya-troublesolving

Je to komplexná služba, ktorá spočíva v detegovaní problému, eliminácia alebo aspoň minimalizácia škodlivých následkov, náprava nežiadúceho stavu a obnova bežnej prevádzky. Táto služba sa týka všetkých oblastí podnikania, je vykonávaná s odborníkmi z dotknutých oblastí.