legalmanya-sluzby-obcanom

Služby občanom

legalmanya-pravo-konzultacie
Konzultácie v oblasti práva

Poskytujeme konzultácie v rôznych oblastiach súkromného a verejného práva, najmä v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného, stavebného, priestupkového a pod. Pri našej činnosti spolupracujeme s externými odborníkmi.

legalmanya-insolvention
Insolvenčné konanie (osobný bankrot)

Máte viac ako dvoch veriteľov, pričom ste v omeškaní s plnením (platením) viac ako 90 dní? Už bola zahájená exekúcia na vymáhanie pohľadávok po splatnosti? Riešením môže byť konkurz

legalmanya-document
Príprava písomností, dokumentov, odvolaní...

S náležitou odbornou starostlivosťou vám vypracujeme a vytlačíme rôzne typy a druhy odvolaní, návrhov, podaní a odborných textov pre orgány štátu, samosprávy, alebo iným právníckym a fyzickým osobám.

Fast Support Response

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

legalmanya-pravo-konzultacie
Konzultácie v oblasti práva

Poskytujeme konzultácie v rôznych oblastiach súkromného a verejného práva, najmä v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného, stavebného, priestupkového a pod. Pri našej činnosti spolupracujeme s externými odborníkmi.

autumn-studio-394136-unsplash.jpg
Senior Design Level

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

legalmanya-document
Príprava písomností, dokumentov, odvolaní...

S náležitou odbornou starostlivosťou vám vypracujeme a vytlačíme rôzne typy a druhy odvolaní, návrhov, podaní a odborných textov pre orgány štátu, samosprávy, alebo iným právníckym a fyzickým osobám.

Fast Support Response

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Chcete sa nás niečo opýtať? Neváhajte a opýtajte sa nás kedykoľvek a čokoľvek